Menu

We offer a wide variety of pub favorites… Hot  Wings, Burgers, Sandwiches, Mexican. With daily food and drink specials, you’re sure to find just the right thing to end that hunger  & make your tummy happy.

 

alibis bar and grill menu

alibis bar and grill menu

 

 

 

Chúng tôi cung cấp nhiều loại món ăn được yêu thích ở quán rượu… Hot Wings, Burgers, Sandwiches, Mexico. Với các món ăn và đồ uống đặc biệt hàng ngày, bạn chắc chắn sẽ tìm được thứ phù hợp để chấm dứt cơn đói đó  và làm hài lòng dạ dày của bạn.